Kudret Cevdet

Cevdet Kudret Hayatı ve Başlıca Eserleri

Türk yazarı (İstanbul, 1907-İstanbul, 1992). İstiklal Lisesi’ni (1930) ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni biti­ren Cevdet Kudret, Kayseri ve Anka­ra Atatürk liseleri ile Ankara Devlet Konservatuvarı’nda edebiyat öğret­menliği yaptı (1934-1945). Bakanlık­ça öğretmenlik görevine son verile­rek,Türk Ansiklopedisi edebiyat sek­reterliği görevine atandı (1945). Bu­radaki beş yıllık çalışmadan sonra, 1950’de görevinden ayrılmak zorun­da kaldı: Avukatlık yaptı; Türk Dil Kurumu […]