Kurtçuk

Kurtçuk Hakkında Bilgi

Birçok hayvanın yumurtadan çıktık­tan sonraki ilk hali (larva da denir). İkiyaşayışlılarda.bazı balıklarda ve omurgasızların çoğunda, yumurtadan çıkan yavru, serbest bir yaşam sürer, ama biçimi ve yaşama düzeni erişkinlerinkinden çok değişiktir. Belli bir za­man sonra birbirini izleyen başkala­şımlar geçirir ve ardından çoğalma yeteneğinde olan yetkin bir birey olur. Böceklerde, kurtçuklar her ne kadar yetkin böcek biçimindeki […]