Kurtçuk Hakkında Bilgi

Birçok hayvanın yumurtadan çıktık­tan sonraki ilk hali (larva da denir). İkiyaşayışlılarda.bazı balıklarda ve omurgasızların çoğunda, yumurtadan çıkan yavru, serbest bir yaşam sürer, ama biçimi ve yaşama düzeni erişkinlerinkinden çok değişiktir. Belli bir za­man sonra birbirini izleyen başkala­şımlar geçirir ve ardından çoğalma yeteneğinde olan yetkin bir birey olur. Böceklerde, kurtçuklar her ne kadar yetkin böcek biçimindeki erişkinden çok daha uzun yaşarlarsa da töreleri ve dış organlaşmaları bakımından benzemezler. Bununla birlikte, sözge­limi, eşkanatlılar (Homoptera [bitki bitleri]) ve düzkanatlıların (Orthoptera [çekirgeler]) kurtçukları erişkinle­rinden yalnızca kanatlarının bulun­mayışı bakımından farklıdırlar, öbür organları embriyo halindeyken de var­dır. Başka böceklerde kurtçuk, köklü ve tam bir başkalaşıma uğrar. Yavaşlatılmış bir yaşama uymak için yeter­li yedek besin topladıktan sonra, ko­za ya da kabuksu bir zarla sarılır ve buradan tam gelişmiş bir böcek halin­de çıkar.

Üst yapılı böceklerin kurtçukları çok değişik görünümlerde olurlar. Böcek­lerde başlıca aşağıdaki kurtçuk tipleri ayırt edilir: 1. Karın bölgesinde uzan­tılar bulunan (Ephemera’ 1ar, birçok kınkanatlılar) ve Campodea ’ ya ben­zeyen tip; 2. bodur bedenli ve kısa bac&Vlı(Carabus ’lar uğurböcekleri)olan ve Garabus’a benzeyen tip; 3. kıvrık, büyük karınlı, oldukça sağlam bacaklı (mayısböceğinin “beyaz kurdu”) olan ve pislik böceğine benzeyen tip; 4. uzun bedenli üç çift göğüs bölgesi aya­ğı ve beş çift karın bölgesi yalancı ayağı (pulkanatiılar ya da kelebekler, mecopteralar ve birkaç zarkanatlı) olan tırtılsı tip; 5. ayaksız (sineğin et kurdu, yabanarıları ve bal arılarının kurtçukları) olan solucammsı tip. Bazı kurtçuklar, canlı ya da ayrışma halindeki odun, yaprak, çürümekte olan hayvansal maddelerle beslenir­ler; kimileri, canlı hayvanlara,hatta başka kurtçuklara zarar vererek ya­şarlar. Tam gelişmiş bir böceğin dişi­si yumurtalarını, kurtçuklarının yaşa­mına elverişli bir ortama bırakır. Ba­zı dişiler, ağaçların odununu ya da kimi hayvanların bedenini delerler; bazıları yumurtalarını, yumurtadan çıkan kurtçuklarının yemeleri için av­ladıkları hayvanların yanına ya da durgun suların yüzeyine bırakır­lar.

Oldukça uzun süre yaşayan böcek kurtçukları, çoğunlukla ağaçlara ve ürünlere zarar verirler.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.