Kuveyt

Kuveyt Coğrafyası Tarihi ve Ekonomisi

Arap yarımadasında ülke. Kuzeyde ve batıda Irak, güneyde Suudi Arabistan’la sınırlı olan Kuveyt’ in doğuda Basra körfezine kıyısı vardır. Kuveyt Coğrafyası Dümdüz ve çölsü bir ovada uzanan Kuveyt toprakları, kum ve çakılla örtülüdür. Ama kuzey kesimde Şattülarap’m taşıdığı alüvyonlar sayesinde az da olsa tarım yapılabilir. Basra körfezine açüan yaklaşık 130 km’lik kıyıları yer yer mercan […]