Kuvvet

6. Etkinlik: Açıklayalım

6. Etkinlik: Açıklayalım 7. sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 41  Aşağıda fotoğrafları verilen olaylardaki iş ve enerji ilişkisini “kuvvet, kinetik ener­ji ve iş” kelimelerini kullanarak açıklayınız.   1 Numaralı fotoğrafta, çocuk kuvvet uygularak masayı itmektedir. Bu itme sonucunda hareketlenen masa kinetik enerji ortaya çıkar. Bu itme sonucunda harcanan enerji sonunda masada hareket ettiği […]

4. Etkinlik: Hangi Kuvvetler İş Yapabilir?

4. Etkinlik: Hangi Kuvvetler İş Yapabilir? 7. Sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı 39. sayfa Beton zemin üzerinde durmakta olan altı cisme etki eden kuvvetlerin yönleri aşa­ğıda gösterilmiştir. Bu kuvvetlerden hangilerinin, hangi durumda fiziksel anlamda iş yapabileceğini belirtiniz.   2. Şemadaki cisme yukarı doğru kuvvet uygulanırsa cisim kuvvet yönünde hareket edeceğinden iş yapmış olur. 1. […]

Bazı sporlarda sürtünme kuvvetini azaltmak, bazılarında artırmak gerekir

Bazı sporlarda sürtünme kuvvetini azaltmak, bazılarında artırmak gerekir. Bunun için sporcuların aldıkları önlemlere spor türlerine göre hangi örnekleri verebilirsiniz? Bazı spor dallarında hızı arttırmak için sürtünmeyi azaltmak gerekiyor. Bu tür sporlara paten ve bisiklet yarışlarında kullanılan lastik türlerini gösterebiliriz. Yarış bisiklet lastikleri, incedir, yere değen yer ne kadar az olursa sürtünmeden dolayı harcanan enerji o kadar az olacaktır. […]

Kuvvet Kavramı Kuvvetlerin Ölçümü

Bir cismin hareketini değiştirebilen ya da biçimini bozabilen her türlü neden. Kuvvet Kavramı Kuvvet kavramının kökeni fizyolojik­tir: Bir yükü taşımak, bir taş atmak, demir bir çubuğu bükmek için yapıl­ması gereken kas gücüne kuvvet de­nir. Daha derin bir inceleme, bir cis­min hız değişimine, bir katının biçimi­nin bozulmasına ilişkin çeşitli neden­lerin ya da nedenlere karşı koymaya eğilimi […]