Kuyruk

Memelilerde Kuşlarda Sürüngenlerde ve Balıklarda Kuyruk

Birçok hayvanda bulunan, omurganın uzantısı olan ve gövdenin arka ucunda yer alan, biçim ve kullanımı değişik organ. Hemen hemen bütün omurgalılarda bulunan bu tek sayıdaki organ, dıştan fark edilmediği zaman bile vardır, yalnız bu durumda, körelmiş ve çevresindeki bölümler tarafından gizlenmiştir. Memelilerde Memelilerde kuyruk, çıkıntıları güçlü olan bir dizi omurdan oluşmuştur; daha çok ve daha […]