Lavater

İsviçreli yazar ozan tanrıbilimci ve Protestan felsefecisi Lavater Kimdir?

İsviçreli yazar, ozan, tanrıbilimci ve Protestan felsefecisi (Zürih, 1741-Zürih, 1801). XVIII. yy. sonunun büyük gizemcile­rinden biri olan ve Zürih’te rahiplik yapan johann Kaspar Lavater, birey­lerin beden ve özellikle yüz yapışma dayanan bir kişilik biliminin de ilk ku­rucusu oldu. Physiognomische Fragmente (Fizyognomoni Parçaları [1775-1778]) adlı yapıtında,Rönesans’ta j.B. Porta tarafından yenileştirilen aristotelesçi geleneğe dayanarak,yüz­deki anlamdan hareketle, kişinin […]