İsviçreli yazar ozan tanrıbilimci ve Protestan felsefecisi Lavater Kimdir?

İsviçreli yazar, ozan, tanrıbilimci ve Protestan felsefecisi (Zürih, 1741-Zürih, 1801).

XVIII. yy. sonunun büyük gizemcile­rinden biri olan ve Zürih’te rahiplik yapan johann Kaspar Lavater, birey­lerin beden ve özellikle yüz yapışma dayanan bir kişilik biliminin de ilk ku­rucusu oldu. Physiognomische Fragmente (Fizyognomoni Parçaları [1775-1778]) adlı yapıtında,Rönesans’ta j.B. Porta tarafından yenileştirilen aristotelesçi geleneğe dayanarak,yüz­deki anlamdan hareketle, kişinin so­ğukkanlı, öfkeli, sıcakkanlı, içe kapanık olmak üzere dört kişilik smıfından birine bağlı olduğunu ileri sürdü.Çok güzel bir biçimde resimlenmiş olan bu yapıtta dış görünüşe dayamlarak in­sanların ve hayvanların karakterleri arasında karşılaştırmalar yapılıyordu.

Statik anlatımın incelenmesinden baş­ka Lavater, dinamik anlatım aracı olan el yazısmdan yararlanmayı ilk olarak düşünerek grafolojinin yenilenmesine katkıda bulundu.Lavater’in öbür yapıtları arasında Schweizerlieder (İsviçre Türküleri, 1767), Aussichten in die Ewigkeit (Sonsuzluğa Bakışlar, 1768-1778), Christliche Lieder (Hıristiyan Şarkıla­rı, 1771), jesus Messias (Mesih İsa, 1780), Geheimes Tagebuch (Gizli Defter [1772-1773]) ve Pontius Pilatus (1782-1785) sayılabilir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.