Lehçe

Lehçe Nedir? Temel Koşulları Nelerdir?

Bir dilin tarih, toplum, kültür etkile­riyle, zaman ve uzam içinde, söyleyiş, dilbilgisi ve sözcük bakımından ayrı­lık gösteren biçimi (diyalekt de denir). Genel olarak ulusal dilin değişkesi ola­rak değerlendirilen lehçe, hem bu dil­den, hem de daha dar alana yayılan ve daha küçük farklar gösteren ağız’ dan ayrılır; dilsel bozulmanın çok be­lirgin özelliklerini taşıyan ağızların hızla ortadan […]