Lekecilik

Lekecilik Nedir?

Figüratif resimde, yan yana sürdük­leri tekdüze renk lekelerini kullanarak çalışan sanatçıların bağlı olduğu re­sim akımını, soyut resimdeyse, tuvali belirli bir biçimi olmayan renk öğele­rinden yararlanarak oluşturan sanat­çıların bağlı olduğu resim akımını be­lirten terim (taşizm de denir). Lekecilik terimi ilk olarak eleştirmen Pierre Gueguen tarafından, 1951’de Menton’da soyut sanat üstüne verdi­ği bir konferans sırasında kullanıldı. Sözcük, […]