Lhote

Andre Lhote Ve Çağdaş Türk Resim Sanatı

Fransız ressamı ve sanat eleştirmeni (Bordeaux, 1885-Paris, 1962). Çok genç yaşta süslemeci bir heykel­cinin yanında çırak olarak çalışırken, heykel sanatına yakınlık duyan And­re Lhote tahta oymalar yapmakla işe başladı. Bu sanatın inceliklerini daha iyi öğrenebilmek için, doğduğu kent­teki Güzel Sanatlar Okulu’nun deko­ratif heykel kurslarına devam etti. Ay­rıca bu kursa yazılmak isteyen genç öğrencilere hazırlık dersleri […]