Libya

Libya Kaddafi Dönemi Arap Birliği ve Yeni Siyasal Yapı

KADDAFİ VE ARAP BİRLİĞİ Mu­ammer el Kaddafi son derece güçlü kişiliğiyle Devrim Komuta Konseyi içinde hemen sivrildi. Konsey’in baş­kanı, savunma ve içişleri bakanı ol­du. Ocak 1970’te başbakanlığa ve sa­vunma bakanlığına getirildi. Yeni rejim bankaları devletleştirip, askerî anlaşmaları bozdu ve üslerin boşaltılmasını sağladı. Kaddafi’nin amacı, zengin, ancak az nüfuslu Lib­ya’yı başka bir ülkeyle birleştirmek ve sonra […]

Libya Coğrafyası ve Tarihi

Kuzey Afrika’da ülke. Kuzeybatıda Tunus, batıda Cezayir, güneyde Nijer ve Çad, güneydoğuda Sudan ve doğuda Mısır ile sınırlı olan Libya’nın Akdeniz’e uzun bir kıyısı vardır ve ülke öbür Kuzey Afrika ül­keleri ile Yakındoğu arasında bir köp­rü durumundadır. Coğrafya Aşağı yukarı bütün nüfusun üst üste yığıldığı dar Akdeniz kıyı şeridi bir ya­na bırakılırsa, Libya, kuzeyde, taşlık […]