Lofoforlular

Deniz Hayvancıklarından olan Lofoforlular Hakkında Bilgi

Adlarını “lofofor” denen dokunaç taç­larından alan deniz hayvancıkları. Çokhücreli hayvanların (Metazoa) bir dalını oluşturan lofoforlular genellik­le deniz diplerine tutunmuş olarak ya­şarlar ve süzdükleri su içindeki mikroskopik parçacıklarla beslenirler. Görünümleri oldukça garip olan bu hayvanların, kurda benzeyen uzun saplan ve sapın denizşakayıkım andı­ran kirpikli dokunaçlardan oluşmuş bir taç bölümü vardır; bedenleri de bir kabukla korunmuştur. Ayrıca, […]