Lombardlar

Germen Halkı Lombardlar Hakkında Bilgi

VI. yy’ın sonunda İtalya’ya yerleşmiş Germen halkı. Mit geleneğine göre Lombardlar, bü­yük bir olasılıkla İskandinav kökeni­ne bağlanırlar. Bununla birlikte, ken­dilerinden ancak I. yy’ın başında söz edilmeye başlanmıştır. Gerçekten de bu yüzyılda Lombardlar Aşağı Elbe bölgesine yerleştiler, daha sonra Aşa­ğı Avusturya yönünde güneye doğru göç ettiler. Bu göç hareketi, I. ve V. yy’lar arasında yavaş ve […]