Lully

İtalyan Kökenli Fransız Bestecisi Lully Hayatı

İtalyan kökenli Fransız bestecisi (Flo­ransa, 1632-Paris, 1687). Bir soylunun oğlu olduğu söylenirse de orta halli bir değirmencinin oğlu oldu­ğu sanılan Jean-Baptiste Lully ya da Lulli (italyancası Giovanni Battista), Roger de Lorraine tarafından 1646’da Fransa’ya götürüldü; birkaç yıl sonra kral Louis XIV’ün çevresine girdi ve kral için verilen tiyatro gösterilerin­de mim sanatçısı olarak görev aldı. (1652). […]