İtalyan Kökenli Fransız Bestecisi Lully Hayatı

İtalyan kökenli Fransız bestecisi (Flo­ransa, 1632-Paris, 1687).

Bir soylunun oğlu olduğu söylenirse de orta halli bir değirmencinin oğlu oldu­ğu sanılan Jean-Baptiste Lully ya da Lulli (italyancası Giovanni Battista), Roger de Lorraine tarafından 1646’da Fransa’ya götürüldü; birkaç yıl sonra kral Louis XIV’ün çevresine girdi ve kral için verilen tiyatro gösterilerin­de mim sanatçısı olarak görev aldı. (1652). Bu arada Fransa’ya gelir gel­mez kemancı Lazarini’nin yanı sıra Roberday, Metru ve Gigault gibi org­cularla çalıştı. 165 3’te sarayın çalgı müziği bestecisi unvanını aldı ve Yir­mi Dört Küçük Keman Topluluğu’nun yönetimini üstlendi. Zamanını büyük gösteriler halinde sunulan baleler hazırlamakla geçiriyordu. 1661’de Fran­sız uyruğuna geçtikten sonra kral ta­rafından Fransa’da müzik genel denetimciliğine atandı. 1663’te Moliere’le birlikte o gün için yeni bir tür olan komedi-bale alanında çalışmaya başladı.

Hiçbir rakip tanımak istemeyen Lully, 1666’da İtalyan müzikçilerinin Paris’ ten gönderilmelerini sağladı. 1671’de de Perrin’den Krallık Müzik Akademisi’nin imtiyazını satın aldı; giderek sa­nat alanındaki egemenliğini sağlam­laştıran müzikci. lirik tiyatroda da aşağı yukarı tek ad olarak belirdi. Kendisine soyluluk unvanı verildikten sonra kralın özel sekreterliğine atan­dı. İtalyan geleneğine özgü öğelerden yararlanan sanatçı, Fransızların dün­yasına şaşırtıcı biçimde uyum sağla­dı. Lirik trajedinin (Alcesle. Armide.Amııdis. vb.) yaratıcısı olan Lully bu lür yapıtlarda saray balesinden kay­naklanan çok sayıda dansa yer verdi. Fransız usulü uvertürler giderek bü­tün Avrupa’da benimsendi. Lully’nin müzik alanındaki etkisi Fransa’nın ve yaşadığı dönemin sınırlarını aştı. Bach, Haendel, Telemann gibi müzikçiler Lully’nin müziğinden etkilendi­ler; buna karşılık daha sonra Rameau gibi Fransız bestecileri lullyci modaya kendilerini kaptırmamak için büyük çaba harcadılar.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.