Madde

Maddenin yapısını oluşturan atomlar arasındaki bağ hangi haldeyken daha sağlamdır?

Maddeler doğada katı, sıvı veya gaz hâlde bulunabilir. Bu durumda maddenin yapısını oluşturan atomlar arasındaki bağ, madde hangi hâldeyken daha sağlamdır? Neden? Maddeler doğada çeşitli hallerde bulunur. Genel olarak katı, sıvı ve gaz halinde bulunmaktadır. Maddenin atomları arasındaki bağ madde katı haldeyken en sağlamdır. Sonra sıvı hal gelir, en son olarak gaz halindeiken ki durum […]

Madde Nedir? ve Felsefe Sorunu

Madde, Duyularla algılanabilen ve mekanik bir kütleye sahip olan şey; öğe. Felsefe Sorunu Yukarda genel bir tanımım verdiğimiz madde sözcüğünün felsefede karışık­lıklara yol açan çeşitli anlamları var­dır. Aristoteles ve skolastikler için madde, biçim (form) edinebilen belir­lenmemiş bir öğedir. Oluş ve değişme­nin, olumsallığın ve bireyleşme ilkesi­nin alanıdır. Modern düşünürler için­se madde, biçimden çok, kendiliğin­dendik, bireysellik ve […]