Makedonya

Makedonya Hakkında Bilgi

Makedonya Balkan yarımadasında bölge. Sınırları pek belirgin olmayan Make­donya. Balkan yarımadasının güne­yinde. Yunanistan’ın kuzeyinde. Ege denizine kıyısı olan bir bölgedir. Eskiçağ’da birliği sağlanmışsa da hareket­li bir tarihsel evrim sonucunda bu bir­lik bozulmuştur. Makedonya, yükseklikleri 2 000-3 000 m arasında değişen yüksek dağların egemen olduğu verimli bir ovadan olu­şur: Makedonya toprakları üstünde dört ırmak akar. Bunlar batıdan […]