Malebranche

Malebranche Hayatı ve Başlıca Yapıtları

Fransız felsefecisi Malebranche (Paris, 1638-Paris, 1715). La Marche Koleji’nde felsefe ve Sorbonne’da tanrıbilim okuduktan sonra Oratoire tarikatına giren Nicolas de Malebranche’m, Descartes’ın Traite de l’homme (İnsan Üstüne İnceleme) adlı yapıtını okuması felsefeye kesin­likle yönelmesine yol açtı. 1674’te sis­teminin temel düşüncelerini kapsayan De la reeherehe de la verile’yi (Haki­katin Araştırılması Üstüne) ve Eclaircissements’ı (Açıklamalar) yayımladı. Conversations metaphysiques […]