Malthus

Malthus Kimdir? Malthusçuluk Nedir?

İngiliz iktisatçısı ve nüfus bilimcisi (The Rookery, Gulidford yakınlan, 1766-Haileybury, Hertford yakınları, 1834). Jean-Jacques Rousseau’nun ateşli sa­vunucusu bir adamın oğlu olan Tho mas Robert Malthus, Cambridge Üniversitesi’nde öğrenim gördükten son­ra tannbilim okudu, 1797’de tarika­ta girdi, 1804’te evlendi. Nesnel, bi­limsel ve çağının ütopyalarından uzak bir anlayışla tarih, iktisat dersleri verdi. Bu arada birçok yapıt yayımla­dı: An Essay […]