Maniheizm

Manihaizmin kabul edilmesi Uygurların hayatında hangi değişikliklere yol açmıştır?

Uygurlar döneminde Türkler Maniheizm dinini kabul etmişlerdir. Maniheizm kültürel ve sosyal bir çok etkisi olmuştur. Mani dini Uygur Türklerinin göçebelikten uzaklaşıp, yerleşik hayata geçmelerini, şehir ve kasabalar kurmalarını mimaride gelişmelerini, bilim, edebiyat ve sanat alanında ilerlemeler göstermelerinde etkili olmuştur. Mani dininin Türkler üzerindeki olumlu etkileri olarak bunlar sayılabilir. Olumsuz etkileri ise; Mani dininde, Herhangi bir canlıyı öldürmek, cinsel […]