Manu

Manu Nedir?

Manu, Hindu geleneğinde, bütünü Kalpa (Kozmik Dönem) ya da Brahma Günü’ nü oluşturan, tarihsel on dört döne­min her birine sırasıyla egemen ol­muş, insanlığın ilk on dört atasma ve­rilen ad. Hindu geleneğine göre içinde bulun­duğumuz döneme egemen olan Manu, Vaivasvata adı verilen ve Güneş’ten doğduğu varsayılan 7. Manu’dur. Böyece dünyanın sonuna kadar yedi Ma­nu daha gelecek […]