Mao Dzı-dung

Mao Dzı-dung Kimdir?

Çinli siyaset ve devlet adamı Mao Dzı-dung, (Şao Şan, Hunan, 1893-Pekin, 1976). Bir köylünün oğlu olan Mao Dzı-dung (Mao Çe Tung ya da Mao Zedung da denir) bir yandan tarlalarda çalıştı, bir yandan da ilkokulda anadilinin zenginliklerini tanıdı. Para bakımın­dan olanaklarının kısıtlı olması ve ay­rıca, derslerde kendi sevdiği kitapla­rı okuyarak dikbaşlılık etmesi yüzün­den öğrenimi aksaklıklarla geçti. […]