matbaa

4. Matbaacı Olsaydın

4. Matbaacı Olsaydın Sosyal bilgiler çalışma kitabı 7. sınıf 64. sayfa İnsanlar için oldukça önemli olan yazı ve matbaa ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. İnsanlar arası ilişkilerde yazının önemi ile ilgili düşüncelerinizi belirtiniz. İnsanlar arası ilişkilerde yazı çok önemli bir yer tutar. Özellikle uzak yerlerdeki insanlar yüzyıllardır yazı ile mektuplaşmışlar ve haberleşmişlerdir. Günümüz teknolojisinde […]

Matbaanın insanlık tarihinde oynadığı rolle ilgili bir arştırma yapınız

Matbaanın insanlık tarihinde oynadığı rolle ilgili bir arştırma yapınız. – Uygarlık tarihinde matbaanın çok önemli bir yeri vardır. Çok eski zamanlardan bilinmesine rağmen, Avrupalılar doğudan aldıkları matbbayı kullanrak çığır açmışlar ve kültürel yaşmda çok yenilik yapmışlardır. – Matbaa ile insanların fikir ve düşüncelerini hızlı ve kolay yayılmasını sağlamıştır. Bu durum fikir ve düşüncelerin daha geniş insan topluluklarına ulaşmasını […]