Mediciler

Mediciler Ailesi Hakkında Bilgi

Mediciler, İtalya’da ilk kez XV. yy’da adını du­yuran büyük aile. Medici ailesi XV. yy’dan sonra Flo­ransa’nın iktisadi ve siyasal yaşamı­na egemen oldu. Giovanni di Bicci (1360-1429) ve özellikle Pater Patriae (yurdun babası) olarak anılan oğlu Cosimo de’Medici (1389-1464) son de­rece bilgili maliyecilerdi ve Medici Şirketi’ni Floransa’mn en önemli tica­ret ve bankacılık kuruluşu haline ge­tirdiler. Şubeli şirketler […]