Megalopolis

Megalopolis Nedir?

Megalopolis, A.B.D’nde, Apalaşlar ile Atlas Okya­nusu arasında, kuzeyde Massachusets eyaletinden güneyde Virginia sı­nırına kadar 850 km boyunca uzanan geniş kentsel yerleşim bölgesini be­lirtmek için coğrafyacılar tarafından özel olarak yaratılan terim. Megalopolis, kuzeyden güneye Bos­ton, New York, Philadelphia, Baltimo­re ve Washington anakentleriyle bun­lara eklenen yüz kadar kenti içine alır. A.B.D. nüfusunun % 20’sini, top­raklarının da % 2’sini […]