Megalopolis Nedir?

Megalopolis, A.B.D’nde, Apalaşlar ile Atlas Okya­nusu arasında, kuzeyde Massachusets eyaletinden güneyde Virginia sı­nırına kadar 850 km boyunca uzanan geniş kentsel yerleşim bölgesini be­lirtmek için coğrafyacılar tarafından özel olarak yaratılan terim. Megalopolis, kuzeyden güneye Bos­ton, New York, Philadelphia, Baltimo­re ve Washington anakentleriyle bun­lara eklenen yüz kadar kenti içine alır. A.B.D. nüfusunun % 20’sini, top­raklarının da % 2’sini içeren ve ya­pısı bir “bulutsü’yabenzeyen bu ala­nın doğuşu ve gelişmesi hem coğrafi, hem tarihsel, hem de iktisadi etkenle­re bağlıdır. Kuzeyde,derin Hudson ve Connecticut vadileri, güneyde geniş Delavvare ve Chesapeake haliçleri, güzel sitler oluştururlar. XVII. yy’da İngiltere’den gelen ilk sömürgeciler buralara yerleşmişlerdir. Önceleri deniz ticaretiyle ilgilenen bu sömür­geciler, daha sonra, kıta içini değer­lendirmeye yöneldiler; bu nedenle de A.B.D’nin kuzeydoğusu, tarihsel geli­şim evrelerini izleyen, kimi zaman içe, kimi zaman da dışa açık “A.B.D. ikti­sadının köprü bölgesi” oldu. XX. yy’daki, iki dünya savaşı süresince Megalopolis’in önemi benimsendi ve Kaliforniya ya da Teksas’ın göz alıcı gelişimine karşın, Megalopolis, A.B.D’nin en önemli bölgesi olarak kaldı.

Kentsel gelişme, tarıma dayalı iktisa­dın tümüyle yok olmasına yol açmadı: Tüketicilerin çok sayıda olması, küçük işletmecilerin yoğun süt üretiminde, sebze ve meyve yetiştiriciliğinde, ta­vukçuluk alanında uzmanlaşmalarını sağladı.

Bu etkinlikler sayesinde küçük işlet­meciler her türlü yapının ve ulaşım yollarının giderek büyüyen etkisi ne­deniyle kırsal görünümün yok olması­na engel oldular.

Sanayinin ağırlıkta olduğu Megalopolis’te limanlar, hammaddeleri işleyen petrol rafinerilerinin ve demir-çelik işletmelerinin kurulmasını sağladı. Bunun dışında, makine yapımı, elek­trik ve elektronik malzeme üretimi çok yaygındır; ayrıca çeşitli sanayi dalları gelişmiştir. Ama Megalopolis’i A.B.D’nin canlılık merkezi durumuna getiren öğe, üçüncü kesimin olağanüs­tü biçimde gelişmesidir. Bankacılık ve maliye işleri, düşünsel ve yönetimsel etkinlikler alanında, özellikle federal başkent Washington’la, moda, edebi­yat, sanat alanlarındaki hareketlerin yayılma merkezi olan New York’ta dikkat çekicidir. Ama bu etkinlikler alamnda Philadelphia, Boston,Balti­more da öbürlerinden pek geri kal­mazlar.

Megalopolis’in büyümesinde şuurları­nı saptamak güçtür. Kuzeybatıda, Hudson ve Mohawk vadileriyle Büyük Göller yönüne doğru uzanır; ortada Apalaşlar’ı aşmaktadır; güneydeyse Potomac vadisi geçici bir sınır görü­nümündedir. Ulaşım yollarının şaşırtıcı çeşitliliği (demiryolları, karayolları, deniz ve hava taşımacılığı), gündelik yoğun gidiş-gelişler ya da hafta sonu gidiş-gelişlerinde halka çok yoğun bir ha­reket olanağı sağlar, ayrıca Megalopolis’in sürekli büyümesini kolaylaştırır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.