Meşrutiyet

İkinci Meşrutiyet Dönemi Nedir? Getirdiği yenilikler nelerdir?

İkinci Meşrutiyet Dönemi Nedir? Getirdiği yenilikler nelerdir? İkinci Meşrutiyet, Meclisin toplantıya çağrılması. İkinci Meşrutiyet döneminde, Osmanlı Devlet sistemi, parlamenter sistem görünümüne kavuşmuştur. Ordunun Padişah üzerinde baskısı, İttihat ve Terakki Cemiyetlerinin gizli ve yaygın çalışmaları, Balkanlardaki kıpırdamalar, İkinci Meşrutiyeti doğuran nedenler arasında yer alır. Bu dönemde, Abdülhamid’in baskı rejimine karşı tepkinin büyük olduğu görülür. Jön Türkler […]

Birinci Meşrutiyet İlanı ve 1876 Anayasasının Özellikleri

Birinci Meşrutiyet İlanı ve 1876 Anayasasının Özellikleri ve kabul edilmesi, Birinci Meşrutiyet 1876 Anayasası, Birinci Meşrutiyet dönemi, 23 Aralık 1876 da, Kanuni Esasinin ilân edilmesi sonucu başlar. Mithat Paşa’nın aracılığı ile kurulan Anayasa Komisyonu, yine Mithat Paşa’nın yönlendirmesi ve yardımı ile, 1875 tarihli Fransız Anayasası ile 1831 tarihli Belçika Anayasalarından esinlenerek bir anayasa taslağı hazırlamış […]