mitoz

Hücre Öğelerinin Çoğalmaları

Değişik hücre organitlerinin kökenini aydınlatmak her zaman kolay değildir. Gerçekten de, hücre bölünmesi sı­rasında, sürekliliğin kromozomlar tarafından sağlandığı kesindir; bunlar yalnız kendilerine benzer kromozom­lardan kaynaklanır. Mitokondriler ve plastlar bölünmey­le çoğalır; organitlerde çoğalma olay­larında çok önemli rol oynayan dezok­siribonükleik asidin bulunduğu bilin­diğine göre, çekirdekten başka organitlerin de az çok özerk bir biçimde mi çoğaldığı ya da […]