miyop

Miyop ve hipermetrop göz kusurları gözdeki nasıl değişiklikler sonucu ortaya çıkar?

 Miyop ve hipermetrop göz kusurları gözdeki nasıl değişiklikler sonucu ortaya çıkar? Gözlerin yakındaki cisimleri gördüğü uzaktaki cisimleri net olarak görmediği kusura miyop denir. Miyop kişiler uzağı görmek için gözlerini kıstığı için miyop terimi oluşmuştur. Miyop rahatsızlığı 8-12 yaşlarında ortaya çıkar ve genetiktir. vücut büyüdükçe rahatasızlıkta büyür ve yetişkin yaşlarda belli bir seviyede kalır. Sebepleri kalıtımsal […]