Mondros Mütarekesi’

Mondros Mütarekesi’nden Sonra Osmanlı Genel Durum

Mütarekenin ilanı ve işgallerin başla­masıyla bütün Türkiye’de büyük bir kaynaşma ortaya çıkmıştı. Ordu bir­liklerinin yerlerinden oynatılması, ter­his, askeri malzeme ve silah nakliya­tı, yerlerine dönen göçmenler, işgal kuvvetlerinin gidiş gelişi, Türkiye’de bulunan Alman ve Avusturya asker­lerinin şevki, başta İstanbul olmak üzere önemli merkezleri ve tüm yolları sürekli bir harekete sahne yapmıştı. Hiçbir yerde düzen kalmamış, asayiş […]