Nevruz

Nevruz bayramı tarihimizde hangi olayla birlikte anılmaktadır?

Nevruz bayramı tarihimizde Göktürklerin Ergenekon’dan  çıkmaları bu güne rastlamakta bunu kurtuluş günü olarak kutlamaktadırlar. Nevruz bayramı Türklerin (Göktürkler-Köktürkler) Ergenekon denilen geliştikleri, çoğaldıkları yerden demirden dağı delip çıkmalarını temsil eden gündür. Bu sebeple Türk dünyasının her yanında temsili ateşler yakılmaktadır. Nevruzun diğer bir anlamı Farsçadaki anlamı ile yeni gün yani doğanın uyanışı ve baharın gelişidir. Balkanlardan […]