nüfus

Dünyanın bazı yerlerinde nüfus yoğunluğu fazla iken bazı yerlerinde…

Dünyanın bazı yerlerinde nüfus yoğunluğu fazla iken bazı yerlerinde azdır. Hatta bazı yerlerinde insan yaşamaz. Bunun sebepleri neler olabilir. – Dağlık ve yüksek alanlarda nüfus yoğunluğu az, kıyılarda ve düzlüklerde nüfus yoğunluğu fazladır. Yer şekilleri ekonomik faaliyetleri şekillendirmekte, dağlık ve yüksek alanlarda, ekonomik faaliyetler zorlaşmaktadır. – Çöl ve kutup bölgelerinde, insanlar yaşayamaz, buradaki yer şekilleri […]

Ülkemiz nüfusunun genç ve dinamik bir nüfus olmasının olumlu ve olumsuz yönlerini araştırınız.

Ülkemiz nüfusunun genç ve dinamik bir nüfus olmasının olumlu ve olumsuz yönlerini araştırınız. Olumsuz sonuçları olumluya çevi­rebilmek için hangi çalışmalar yapılabilir? Bir ülkede nüfus artış hızı yüksek ise, o ülke genç ve dinamik bir nüfusa sahip demektir. Ülkemizde de son yıllara doğru nüfus artış hızı düşmüş olmasına rağmen, artış hızı genç nüfusumuzu hala korumaktadır. Genç […]

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Nüfusumuz Metin İçi Soruların Cevapları

Ülkemizin önemli üniversitelerinden birisi olan İstanbul Üniversitesinin 2013 yılı öğrenci sayısı yaklaşık 109 bin idi. Günümüzde bazı il merkezleri­nin nüfusları, İstanbul Üniversitesinin öğrenci sayı­sından daha azdır. Sizce bunun sebepleri neler olabilir? Ülkemizde baz illerde nüfus mikatarı azdır. Örneğin bir Artvin’de yaşayandan daha çok diğer illerde Artvinli vardır. Ekonomik, iklim, yeryüzü şekilleri gibi sebeplerden bu illerde […]