Nuri İyem

Ressam Nuri İyem Hayatı ve Sanatı

Türk ressamı (İstanbul, 1915). 1929’da İstanbul’da Gelenbevi Ortaokulu’na yazılan, ardından da Pertevniyal ve Vefa liselerinde okuyan Nuri İyem, resim sanatına küçük yaş­tan beri ilgi duymaktaydı. Lise öğre­nimi sırasında zaman zaman merak duygusuyla gittiği Akademi’de, Nazmi Ziya’nın özendirmesi sonucu öğ­renimini yarıda bırakarak Güzel Sa­natlar Akademisi’ne kaydını yaptır­dı. 1933’te girdiği bu okulda ilk ders­lerini, Nazmi Ziya’dan aldı. […]