periyodik tablo

Periyodik tabloda yer alan ilk yirmi elementten adı sembolü ve numarası

8. Aşağıdaki tabloda periyodik tabloda yer alan ilk yirmi elementten bazılarının adı, sembolü veya numarası verilmiştir. Bunlardan verilmeyenleri bularak tabloya yazınız ve tabloyu tamamlayınız. Element adı Elementin sembolü Elementin numarası Hidrojen  H 1 Bor B 5 Karbon C 6 Azot N 7 Oksijen O 8 Sodyum Na 11 Alüminyum Al 13 Fosfor P 15 Kükürt S 16 […]