rahmet

Rahmet kavramı sizlere neler çağrıştırmaktadır?

Rahmet kavramı sizlere neler çağrıştırmaktadır? Hz. Muhammed 610 yılında peygamber olarak görevlendirilmiştir. Onun peygamber olarak gönderil­diği dönemde insanlar putlara tapıyordu. Kadınlara, kız çocuklarına haksızlık ediliyordu. Köleler bir mal gibi alınıp satılıyordu. Toplumda içki, kumar, tefecilik, zulüm, haksızlık, fuhuş vb. kötülükler yaygındı. Mekke’ye dışarıdan gelen kimseler sık sık haksızlığa uğruyordu. Ticaret için gelen yabancıların malları ellerinden alınıyor, […]