Roman Jakobson

Roman Jakobson Kimdir?

Rus asıllı A.B.D’li dilbilimci (Mosko­va, 1896-Boston, 1982). Moskova Üniversitesi’nde İslav filolo­jisi ve karşılaştırmalı dilbilim alanın­da öğrenim gördüğü yıllarda, ilerde Rus biçimcileri diye adlandırılacak olan araştırmacılarla bağlantı kuran ve bu topluluk arasına katılan Roman jakobson, 1915’te Moskova Dilbilim Çevresi’nin kurulmasına katkıda bu­lundu. 1920’de Prag’a yerleştikten sonra, şiir dili (Çek Şiiri Üstüne, 1923) ve İslav dillerinin karşılaştırmalı […]