Saf madde

Saf madde ve karışımların yapıları arasındaki farklılıklar nelerdir?

 Saf madde ve karışımların atomik ve moleküler yapıları arasındaki farklılıklar nelerdir? Çevremizdeki bütün maddeleri birbirinden farklı kılan özellikleri vardır. Bu farklılık o maddelerin atomik ve moleküler yapısıyla ilgilidir. Yapısında kendisinden başka madde içermeyen maddelere saf madde denir. Bu sebeple bütün elementler ve bileşikler saf maddelerdir. Örneğin altın, saf bir maddedir. Saf su da aynı şekildedir. Daima iki […]