sitoplazma

Hücre içi Yapılar

Işık mikroskopu sayesinde hücrenin birçok oluşturucusu olduğu ortaya çı­karılabilmişti. Bunlar arasında sitop- lazma, temel yaşam maddesi olarak kabul ediliyordu. Bu homojen ve ışığı kırıcı jelin içinde, biri (çekirdek) vaz­geçilmez olan cisimler barınır. Yaşa­yan maddenin tümü (sitoplazma + çe­kirdek) genellikle protoplazma olarak adlandırılır. Sitoplazma Günümüzde sitoplaz- manın homojen olmadığım ve biyokim­yasal açıdan bütün oluşturucularla sı­kı sıkıya […]

Canlılık Hücreyle Başlar Hücre Zarı ve Sitoplazma Nedir?

Canlılık Hücreyle Başlar Hücre Zarı ve Sitoplazma Nedir? Canlıların vücüdunu oluşturan en küçük yapı birimine hücre denir.Hücreler çok küçük oldukları için , mikroskop yardımıyla incelenebilir.Hücreler bir organizmanın sahip olduğu solunum , boşaltım , sentez ve büyüme gibi canlılık özelliklerini gösterir.Bundan dolayı hücreler canlıdır diyebiliriz.Bitki hücreleri mikroskop ile incelendiğinde hücre şekillerinin genelde köşeli olduğu gözlenir.   […]