William James

William James Kimdir? ve Pragmacılık Nedir?

A.B.D’li ruhbilimci ve felsefeci (New York, 1842-Chocorua, New Hampshi- re, 1910). Resim, kimya, Amazon bölgesinin keşfedilmesi gibi çeşitli alanlarda ça­lıştıktan sonra 1869’da tıp doktoru, 1872’de fizyoloji ve daha sonra Harvard’da felsefe profesörü (gerçek ye­teneği bu konudaydı) olan William james 1891’de, on iki yıl önce hazırla­maya başladığı ve ruhbilimde bir çı­ğır açan The Principles of Psychology’yi […]