yalıtkan

Sayfa 91. 2. Etkinlik Hangisi İletir?

Aşağıdaki tabloda, deneyde kullandığınız maddelerin ve çözeltilerin adları verilmiştir. Etkinliğinizi yapmadan önce kullandığınız maddelerin ampulün ışık vermesini sağlayıp sağlayamayacağını tahmin ediniz. Etkinliği uygularken yaptığınız gözlem sonuçlarına göre maddelerden hangisinin ampulün ışık vermesini sağladığını, hangisinin sağlamadığını not ediniz. Çizelgede, “Kullandığınız Maddeler” bölümünde boş bırakılan kısımlara çevrenizde gözlemlediğiniz diğer maddeleri de ekleyerek ampulün ışık vermesini sağlayıp sağlamadığını test ediniz. Kullandığınız Maddeler Kurşun kalem […]