Zeki Faik İzer

Zeki Faik İzer Hayatı ve Sanatı

Türk ressamı (İstanbul, 1905 – İstanbul 1988). İlköğrenimini Beykoz Ahmet Mithat Efendi Mektebi’nde yaptığı yıllarda, ressam Agâh Bey ve Ziya Bey’den al­dığı resim dersleri, erken yaşlarda resme yönelmesini sağlayan ve daha sonra Vefa Sultanisi’ne giden Zeki Faik İzer, yağlı boya malzemeyi, o yıl­larda aktör Küçük Kemal aracılığıyla tanıdı. Sanayi-i Nefise Mektebi’ne (Güzel Sanatlar Akademisi) girdiğin­de […]