Biyoloji

Dünyada Bulunan Ekosistem Çeşitleri Nelerdir?

Bir bölgede bir canlı topluluğunun yaşayabilmesi için, mutlaka bir başka canlı topluluğu ile su, toprak, hava gibi temel maddelerden oluşan bir cansız çevrenin olması gerekir. Belirli bir alanda yaşan hayvan ya da bitki topluluğu ile arasında madde alışverişi olan ve kendi kendine yetebilen sistemlere ekosistem denilir. Örnek vermek gerekirse, çöl bir ekosistemdir, dere bir ekosistemdir. […]

Ekoloji Son Yıllarda Neden Önceki Yıllara Göre Daha Önemli Bir Noktaya Gelmiştir?

Ekoloji, organizmalarla içinde yaşadıkları ortam ve iki varlıkla arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalıdır. Bu tanımdaki organizmalar yani canlı çevre; insan, hayvan ve bitkilerden oluşan toplulukları ifade etmektedir. Organizmaların yaşadıkları ortam ise cansız çevre; hava, su, ışık gibi etkenleri kapsar. Ekolojinin; fizik, kimya, anatomi, morfoloji ve daha pek çok bilim dalı ile yakından ilişkisi vardır. Araştırma […]

Bağımsız İki Olayın Birinin Olma Olasılığı Diğerini Etkiler mi?

Bağımsızlık, olasılık kuramında iki bağımsız olayın birinin gerçekleşme olasılığının diğer olayın gerçekleşip gerçekleşmemesine bağlı olmadığı anlamına gelmektedir. Örnek vermek gerekirse; bir zarın ilk atılmasında 6 gelme olasılığı ile ikinci atılışında 6 gelme olasılığı birbirinden bağımsızdır. Başka bir örnek daha vermek gerekirse; bir kart destesinden ilk seçilen kartın kırmızı gelmesi olayı ile ikinci seçilen kartın aynı […]

Sayfa 4 of 41234