Ekoloji Son Yıllarda Neden Önceki Yıllara Göre Daha Önemli Bir Noktaya Gelmiştir?

Ekoloji, organizmalarla içinde yaşadıkları ortam ve iki varlıkla arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalıdır. Bu tanımdaki organizmalar yani canlı çevre; insan, hayvan ve bitkilerden oluşan toplulukları ifade etmektedir. Organizmaların yaşadıkları ortam ise cansız çevre; hava, su, ışık gibi etkenleri kapsar. Ekolojinin; fizik, kimya, anatomi, morfoloji ve daha pek çok bilim dalı ile yakından ilişkisi vardır. Araştırma konusu, yöntemler ve amaçlarındaki bazı özellikler ekolojiyi diğer doğa bilimlerinde ayıran özelliklere sahip kılmaktadır. Ekoloji, bütün canlılar üzerinde etkisi olan temel konularla ilgilenir. Diğer bir ayırıcı özelliği ise, canlının hayat sürecini değil, yaşadığı çevreyi ve diğer canlılarla olan etkileşimini incelemesidir.

Ekolojik dengenin bozulmasında bir den fazla etken olmasına rağmen bozulmanın ilk kaynağı olarak insanların oluşturduğu süreçler sonucunda olduğu görülmüştür. Kendi kendisini yenileyebilen ekosistem içinde geri dönülemeyen ya da çok uzun yıllar boyunca etkisini sürdürün nükleer atıklar ve felaketler, ekolojik dengenin bozulmasında büyük bir rol oynamaktadır.

Sürekli artan nüfus, gıda ve enerji ihtiyacı ve insanların ihtiyacı olmasa bile yeni ve farklı ürünlere olan ilgisi dengenin bozulmasında etkendir. Günümüzde Avrupa ülkelere önlemlerini almaya çalışıyor olsa ABD ve Çin gibi yayılan kirlilik, ekolojik dengenin bozulmasına neden olmaktadır.

Ekolojik dengenin bozulmasında çok daha farklı etken rol oynamaktadır. Ormanların katledilmesi, plansız yapılaşma, artan kentleşme oranı, su kaynaklarının kirletilmesi ya da bilinçsiz bir şekilde kullanımı ve daha pek çok sebep ekolojik dengenin bozulmasında rol oynar. Son yıllarda ekolojinin bu kadar önemli olmasının sebebi ise geçtiğimiz yıllara göre dengenin daha hızlı bozulması ve doğaya çok fazla zarar verilmesidir.

Ekolojik dengenin bu kadar önemli olmasının nedeni, ekolojik dengenin bozulması halinde yaşan bazı türlerin yok olması, doğanın geri döndürülemez büyük kayıplar vermesi kaçınılmaz olacaktır. Yaşam alanı oluşturmak adına verimli topraklar kullanılması birçok toprak ve iklim sorununa yol açmaktadır.

Ekolojik dengenin bozulması ile canlı türleri ve doğa olanlar yok olacaktır. Başta gıda olmak üzere daha sonra diğer temel ihtiyaçları karşılanamaz hale gelecek, bir sonraki adımda ise Dünya’da ciddi iklim sorunları baş gösterecektir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.