Sindirime Yardımcı Yapılar

Sindirim Sistemimizin organlarını daha önce vermiştik.Şimdi sindirimde görev alan yardımcı organlarımıza bakalım.

PANKREAS:Horman ve sindirim enzimi üreten karma bezdir.Bazik ortam sağlar.

Mideden bağırsağa  gelen besinlerin sindirimine yardımcı olması için, pankreas öz suyu salgılar.Pankreas özsuyu virsung kanalı ile on iki parmak bağırsağına aktarılır.

Pankreas öz suyu’nun içinde su,bikarbonat,bazı iyonlar ve sindirime yardımcı enzimler bulunur.

Amilaz enzimi:nişasta sindiriminde

Tripsinojen-kimotripsinojen: proteinlerin sindiriminde

Lipaz: Yağların sindirimi sonucunda gliserol + yağ asitlerine dönüşür.

DNAaz-RNAaz: Nükleik asitlerin sindirimini sağlar.

KARACİĞER:Safra suyu üreterek sindirime yardımcı olur.

Safra sıvısında; su,safra tuzları,kolestrol,yağasitleri,bilirubin bulunur.Safra sıvısında sindirim enzimi yoktur.Bu yüzden kimyal sindirim yapamaz.Safra  yağların mekanik sindrimine yardım eder.

Karaciğer tarafından üretilen safra kesesinde birikir.Safra kesesinden koledok kanalı ile Oniki parmak bağırsağındaki water kabarcığına  dökülür.Safra mideden gelen asidik yapıdaki karışımı nötr hale gelmesini sağlar.

Karaciğerin diğer görevleri;

-Provitamin A  yı A vitaminine dönüştürür.

-Glikojen depolar.

-Protein ve yağların glikoza  dönüşmesini sağlar.

-Kanı pıhtılaştıran protrombin üretir.

-Amonyağı üreye dönüştürür.

-A,D,E,K vitaminlerini depolar.

-İlaçların zehirli etkilerini yok eder.

-İnce bağırsağın bazik yapıda olmasını sağlayan  HCO üretir.

*Nişastayı parçalayamaz.

Dikkat! 

Sindirim enzimleri kan sıvısı ile taşınmaz.

Yemekten sonra glikoz yüzdesi:

kapı toplar damarı >Karaciğer üstü toplar damarı > Karaciğer atar damarı

yemekten önce glikoz yüzdesi:

karaciğer üstü toplar damarı >karaciğer atar damarı > kap toplar damarı

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.