15. Etkinlik Kim Daha Güçlü?

15. Etkinlik: Kim Daha Güçlü?

Malzemeler
• Silindir şeklinde iki tahta çubuk
• Bir metre uzunlu­ğunda kalın ip

15 etkinlik

• İki arkadaşınız aralarında yarım metre mesafe olacak şekilde karşılıklı dursunlar. Çubukları arkadaşlarınıza veriniz. Çubukları iki elleriyle tutarak kıpırdamadan beklesinler.

• Siz de elinize ipi alınız. İpi arkadaşlarınızın kolları ara­sından, çubukların altından geçirerek iki elinizle uçlarını tu­tunuz. İpin iki ucundan çekerek arkadaşlarınızın ellerindeki çubukları birbirine yaklaştırmaya çabalayınız. Arkadaşları­nız ise buna karşı bir direnç göstersinler.

• Bu kez ipin bir ucunu birinci çubuğun altından, diğer çu­buğun üstünden geçirdikten sonra tekrar birinci çubuğu ge­ri döndürünüz ve bu kez üsten alta doğru dolayıp yine ikin­ci çubuğa götürünüz. Böylece iki çubuk arasında sekiz çizecek şekilde ipi çubuklara ikişer ke­re dolayınız. Sonra ipin iki ucundan çekerek çubukları birbirine yaklaştırmaya çalışınız.

• Arkadaşlarınızdan önceki basamakta uyguladıkları karşı kuvveti aynen uygulamalarını is­teyiniz.
• İki uygulamanın sonuçlarını karşılaştırınız.

Etkinlikteki gözlemlerinizden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Bir makara sistemi oluşturmayı denediğinizde ne gözlemlediniz?

Bir makara sistemi oluşturduğumuzda, harcanan kuvvet azalır. Çubukların birbirine doğru yaklaşması için harcanan dah az kuvvete ihtiyaç vardır. sarım sayısı arttıkça uygulanan kuvvet azalır.

2. Makaraların iş yapmada sağladığı kolaylığı açıklayınız.

Makaralar bir çok alanda kullanılmakta, yükleri bir yüksekliğe kaldırmak, yüksekteki yükleri aşağı indirmek için, çok ağır yükleri daha az kuvvet harcayarak yüksek indirebilirler veya yükseğe kaldırabilirler. Makaralar kuvvetin yönünü ve büyüklüğünü değiştirebilirler.

7. Sınıf fen ve teknoloji dersi çalışma kitabı 46. sayfa

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.