6. Analiz Etkinliği

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Çalışma Kitabı sayfa 27 6. Analiz Etkinliği

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. 34. sayfadaki “Nüfus Sayım Formu”nda yer alan 4. sorunun sorulmasında ne hedeflenmiş olabilir?

34. sayfa 4. soru sosyal bilgiler

 

Sayım formunda yer alan “En son bitirdiğiniz eğitim düzeyi” sorusu ile ülkede yaşayan nüfusun eğitim seviyesini ortaya çıkarmaktır. Bu soru ile ülkede kaç kişinin hangi yaş grubunda hangi okul mezunu olduğu istatistik bilgisine ulaşabilir. Kamu yöneticileri bu bilgi ile ülke geleceği için politika geliştirip, bu yönde plan ve program yapabilirler.

2. 35. sayfadaki 1927-2013 yılları nüfus sayımı sonuçlarına ait sütun grafiğinde sürekli artış olmasının sebepleri nelerdir?

1927-2013 nüfus grafiği

 

1927 ile 2013 yılları arasında sayım sonuçlarında sürekli artış olmasının sebebi, doğum artış hızıdır. Doğurganlık ve doğum artış hızı yüksek olduğu için grafik sürekli yükselmektedir.

3. 36. sayfadaki “Ülkemizin Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı” adlı tabloda 15 – 64 yaş grubunun ülkemiz açısından önemi hakkındaki görüşlerinizi belirtiniz.

 

Sayım Yılı

Toplam

Yaş Grubu

Bilinmeyen

0-14

15-64

65+

1935 17.820.950

7.503.326

9.668.796

629.859

18.969

1950 20.946.915

8.018.479

12.211.300

690.662

26.474

1960 27.754.820

11.427.006

15.299.311

978.732

49.771

1970 35.605.176

14.878.187

19.152.564

1.565.696

8.729

1980 44.736.957

17.433.912

25.022.358

2.113.247

167.440

1990 56.473.035

19.745.352

34.265.838

2.417.363

44.482

2000 67.803.927

20.220.095

43.701.502

3.858.949

23.381

2008 71.517.100

18.788.587

47.835.090

4.893.423

2012 75.627.384

18.857.179

51.088.202

5.682.003

 

Bu tablodaki 15-64 yaş grubunun ülkemiz açısından önemi, işgücü yaşının bu gruptan olmasıdır. Bu gruptaki nüfus ekonomik ve çalışma faaliyetlerine katılmaktadır.

4. 37. sayfadaki “Şehir ve Köy Nüfusunun Erkek Kadın Dağılımı” adlı tabloda köy nüfusumuz 1960 yılından itibaren neden azalmış olabilir?

1960 yılından itibaren ülkemizde köyden kentlere doğru bir göç olmuştur. Bu yüzden 1960’dan sonra köy nüfusu artmamış, doğurganlığın yüksek olmasına rağmen azalmıştır. Tarlalar bölünmüş mevcut arazilerin köy nüfusuna yetmeyecek duruma gelmesi, tarımda makineleşme sonucu atıl işgücünün ortaya çıkması, şehir merkezlerinde sanayinin gelişme göstermesi şehir merkezleri çok fazla iç göç almıştır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.