Abbas Bin Abdülmuttalib Kimdir?

Abbas Bin Abdülmuttalib Kimdir? Hz. Muhammed (S.A.V)’in amcası (?-Medine 652). Ticaretle uğraştığı için diğer kardeşlerine nazaran oldukça zengindi. Mekke’nin sayfiyesi Taifte bir bahçesi vardı. İslâm dinini ilk zamanlar kabul etmemesine rağmen, Hz. Peygamber’e şiddetli muhalefette bulunmadı. Ebu Talib ölünce yeğeninin koruyucusu oldu. Akabe biatında Hz. Peygamber’in davasını müdafaa ettiği söylenirse de, Bedir gazvesinde Mekkelilerin safındaydı. Bu savaşta esir düştü ve fidye vererek kurtuldu. Abbas’ın müslüman olduğu, fakat ticari menfaatleri yüzünden bunu gizli tuttuğu ileri sürülür. Medine’ye gitmek istemesine rağmen Hz. Peygamber’in ısrarı üzerine Mekke’de kalmış, orada bulunan müslümanlara yardım etmiş ve Kureyşilerin harp planlarını Medine’ye bildirmişti. 630 yılında Hz. Muhammed (S.A.V) Mekke üzerine yürüdüğü zaman, Abbas durumunu açığa vurarak şehir dışında ona katıldı.

Mekke’nin fethinden sonra eskiden olduğu gibi hacılara su dağıtma (şikayet) imtiyazı yine kendisine verildi. Abbas bundan sonra bilhassa mali hususlarda Hz. Muhammed (S.A.V)’e yardımcı oldu ve bazı seferlere katıldı. Halifelik mücadelelerine girmedi. Abbasi halifeleri onun soyundan gelmişlerdir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.