1921

Türkiye Anayasalarının Karşılaştırmalı ve Genel Özellikleri

Türkiye Anayasalarının Karşılaştırmalı ve Genel Özellikleri. Anayasa, Devletin temel yapısını, kişilerin hak ve hürriyetlerini belirleyen temel yasa. Anayasalar, genel olarak ikiye ayrılır: Yazılı anayasalar, Yazılı olmayan anayasalar. Gerçek anayasa kavramına yazılı anayasalar daha uygundur. Ayrıca anayasalar, egemenliği bir hükümdara bırakmasına (monarşik anayasa), ulus ya da halka bırakmasına (demokratik anayasa) göre de ikiye ayrılır. İlk yazılı […]