Amasya Bildirisi

Amasya Bildirisi

Yukarıda söz edilen komitenin hazır­ladığı ve Mustafa Kemal Paşa’nm “gizli beyanname” diye nitelediği Amasya Bildirisi şu ilkeleri içeriyor­du: Vatanın bütünlüğü, ulusun bağım­sızlığı tehlikededir. Hükümet sorum­luluğunu kavramış değildir. Ulusun bağımsızlığını gene ulusun azim ve karan kurtaracaktır; Ulusun sesini dünyaya duyurmak ve yazgısını belirlemek için, her türlü etki ve denetimden uzak bir ulusal kongre toplanması şarttır; Bu […]